1. Jsme společnost I love Hummus, s.r.o., IČ: 24253294, se sídlem: Všechlapy č.p. 68, 257 26 Všechlapy, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze soudu, oddíl C, vložka 197457.

Naše kontaktní údaje jsou:

e-mail: kancelar@beavia.com

telefon: +420 778 014 034

 1. Na našich webových stránkách používáme cookies pro
 • měření návštěvnosti našich stránek
 • fungování našich stránek a ulehčení vašeho nákupu

 

 1. Cookies a jejich zpracování, které popisujeme nahoře, je možné díky předpisům (GDPR, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES). Umožňuje nám to tzv. oprávněný zájem.

 

 1. Na našich stránkách dál fungují tzv. marketingové cookies. Používáme je k následnému zacílení naší reklamy. Takové použití je možné na základě vašeho souhlasu.

 

 1. Naše webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu a další cílení reklamy – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo používáním anonymního okna prohlížeče. Pokud byste si s tímto nastavením nevěděli rady, kontaktujte nás, rádi pomůžeme.

     Více k nastavení prohlížeče najdete tady:

 

 1. Cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

 

 1. Shromážděné cookies soubory pro nás zpracovává:
 • poskytovatel služby Google Analytics a AdWords, společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými, podmínkami – mrkněte sem.
 • poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem.
 • poskytovatel služby Sklik – společnost cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady.
 • poskytovatel služby Linkedin, provozovaný LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko – na jejich podmínky mrkněte sem.
 • poskytovatel služby Twitter, provozovaný společností Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103, v souladu se svými, podmínkami – na ty se můžete podívat sem.

 

 1. Máte kdykoliv právo se na nás obrátit na emailové adrese kancelar@beavia.com, telefonicky na lince +420 778 014 034 nebo na výše uvedené poštovní adrese a chtít informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat po nás výmaz osobních údajů; v určitých případech máte právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky.

 

 1. Cookies ukládáme po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

 

Účel

Expirace

AdWords

Tracking, remarketing

do 90 dnů

Facebook

Tracking, konverzní, remarketing

perzistentní

Google Analytics

Analytika, remarketing

perzistentní

Sklik

Tracking, remarketing

do 365 dní

LinkedIn

Tracking, konverzní, remarketing

perzistentní

Twitter

Tracking, konverzní, remarketing

perzistentní